Điểm nhấn trong tuần

Thương hiệu nước mắm truyền thống không phải của trời cho

Công nhân xưởng sản xuất nước mắm 584 lấy mẫu để kiểm nghiệm. Ảnh: T.L
Công nhân xưởng sản xuất nước mắm 584 lấy mẫu để kiểm nghiệm. Ảnh: T.L