Thuốc nổ đã định hình thế giới của chúng ta như thế nào?

Nobel - người đã tạo ra chất nổ dẻo giúp thay đổi thế giới. 
Nguồn: Wikipedia
Nobel - người đã tạo ra chất nổ dẻo giúp thay đổi thế giới. Nguồn: Wikipedia
Nobel - người đã tạo ra chất nổ dẻo giúp thay đổi thế giới. Nguồn: Wikipedia
Lên top