Thuốc lá điện tử tràn lan: Thiếu chế tài quản lý, nhiều mối nguy hại

Thuốc lá điện tử gây ngộ độc, tổn thương phổi. Ảnh Ái Vân
Thuốc lá điện tử gây ngộ độc, tổn thương phổi. Ảnh Ái Vân
Thuốc lá điện tử gây ngộ độc, tổn thương phổi. Ảnh Ái Vân
Lên top