Thuốc đặc trị COVID-19 - chốt chặn cuối cùng

Molnupiravir - thuốc kháng virus được trông đợi sẽ chống lại được nhiều biến thể hơn. Ảnh: Shutterstock/ New Medical
Molnupiravir - thuốc kháng virus được trông đợi sẽ chống lại được nhiều biến thể hơn. Ảnh: Shutterstock/ New Medical
Molnupiravir - thuốc kháng virus được trông đợi sẽ chống lại được nhiều biến thể hơn. Ảnh: Shutterstock/ New Medical
Lên top