Thung lũng Silicon sẽ rất khác sau đại dịch COVID-19

Mô hình làm việc hybrid ngày càng phổ biến giữa đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Mô hình làm việc hybrid ngày càng phổ biến giữa đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Mô hình làm việc hybrid ngày càng phổ biến giữa đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top