Thú vị ngày Lễ Phục sinh ở Nga

Bánh Kulich và trứng phục sinh trong ngày Lễ Phục sinh.
Bánh Kulich và trứng phục sinh trong ngày Lễ Phục sinh.