Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn: “Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam còn nhiều khó khăn”

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn phát biểu tại Hội thảo Hướng dẫn Đề án chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 (Ảnh: T.L)
Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn phát biểu tại Hội thảo Hướng dẫn Đề án chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 (Ảnh: T.L)