Thử nhìn sâu vào hoạt động truy lùng gốc gác súng đạn ở Mỹ

Charlie Houser bên các thùng các tông chứa hồ sơ súng của Trung tâm tìm kiếm quốc gia thuộc ATF.
Charlie Houser bên các thùng các tông chứa hồ sơ súng của Trung tâm tìm kiếm quốc gia thuộc ATF.
Charlie Houser bên các thùng các tông chứa hồ sơ súng của Trung tâm tìm kiếm quốc gia thuộc ATF.