Thử nghiệm vaccine chống COVID-19 của Việt Nam và dùng cho người Việt Nam

Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiêm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên.
Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiêm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên.
Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiêm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên.
Lên top