Thủ đô trang hoàng rực rỡ mừng ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân

Đại hội Đảng diễn ra vào dịp sát Tết Nguyên đán 2021
Đại hội Đảng diễn ra vào dịp sát Tết Nguyên đán 2021
Đại hội Đảng diễn ra vào dịp sát Tết Nguyên đán 2021
Lên top