Thời xưa xử tội đánh bạc như thế nào?

Người có tội thời xưa bị “nọc” ra giữa công đường và bản án được thi hành ngay (ảnh tư liệu).
Người có tội thời xưa bị “nọc” ra giữa công đường và bản án được thi hành ngay (ảnh tư liệu).
Người có tội thời xưa bị “nọc” ra giữa công đường và bản án được thi hành ngay (ảnh tư liệu).