Thổi hồn vào đá cuội

Cô giáo Ly Na viết nên chuyện từ những viên đá vô tri. Ảnh: Thanh Chung
Cô giáo Ly Na viết nên chuyện từ những viên đá vô tri. Ảnh: Thanh Chung
Cô giáo Ly Na viết nên chuyện từ những viên đá vô tri. Ảnh: Thanh Chung
Lên top