Thổ ngữ Quảng Nam - cái nôi của chữ Quốc ngữ

Giáo sĩ Pina đánh dấu thanh tiếng Việt bằng khuôn nhạc. Ảnh: Tư liệu
Giáo sĩ Pina đánh dấu thanh tiếng Việt bằng khuôn nhạc. Ảnh: Tư liệu
Giáo sĩ Pina đánh dấu thanh tiếng Việt bằng khuôn nhạc. Ảnh: Tư liệu
Lên top