Thiệt mạng do gây mê tăng trở lại

Joan Alexandra Molinsky (ảnh chụp năm 1989) đã ngủ yên mãi mãi vào năm 2014 
vì thuốc gây mê.
Joan Alexandra Molinsky (ảnh chụp năm 1989) đã ngủ yên mãi mãi vào năm 2014 vì thuốc gây mê.
Joan Alexandra Molinsky (ảnh chụp năm 1989) đã ngủ yên mãi mãi vào năm 2014 vì thuốc gây mê.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top