Thị trường chứng khoán: Dòng tiền khối ngoại đang dần mất vai trò?

Dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước vẫn đang đóng vai trò lực trụ trên thị trường chứng khoán hiện nay. Ảnh: Thế Lâm
Dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước vẫn đang đóng vai trò lực trụ trên thị trường chứng khoán hiện nay. Ảnh: Thế Lâm
Dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước vẫn đang đóng vai trò lực trụ trên thị trường chứng khoán hiện nay. Ảnh: Thế Lâm
Lên top