Thị trường Bia Việt Nam: Mảnh đất màu mỡ hút doanh nghiệp ngoại