Theo chân FAS Angle - đội hỗ trợ sơ cứu từng giúp đỡ hơn 2.000 người

Hằng tuần, đội Fas Angle đều tập hợp để chia sẻ, học hỏi cũng như nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu. Ảnh: Lan Nhi
Hằng tuần, đội Fas Angle đều tập hợp để chia sẻ, học hỏi cũng như nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu. Ảnh: Lan Nhi
Hằng tuần, đội Fas Angle đều tập hợp để chia sẻ, học hỏi cũng như nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu. Ảnh: Lan Nhi
Lên top