Thêm những phát hiện về COVID-19

Tổng Giám đốc WHO - T.A.Ghebreyesus - thông báo đánh giá Covid-19 là đại dịch ngày 11.3, tại Thụy Sĩ.
Tổng Giám đốc WHO - T.A.Ghebreyesus - thông báo đánh giá Covid-19 là đại dịch ngày 11.3, tại Thụy Sĩ.
Tổng Giám đốc WHO - T.A.Ghebreyesus - thông báo đánh giá Covid-19 là đại dịch ngày 11.3, tại Thụy Sĩ.
Lên top