Tản mạn

Thêm một lần với núi

Chợ Bắc Hà.
Chợ Bắc Hà.