Thêm động lực khi được lãnh đạo Công đoàn trực tiếp động viên

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 2 từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm (thứ nhất từ phải sang) trao quà cho Trung tâm y tế quận Hoàng Mai. Ảnh: L.Nguyên
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 2 từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm (thứ nhất từ phải sang) trao quà cho Trung tâm y tế quận Hoàng Mai. Ảnh: L.Nguyên
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 2 từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm (thứ nhất từ phải sang) trao quà cho Trung tâm y tế quận Hoàng Mai. Ảnh: L.Nguyên
Lên top