Thể thao: Có khi nào họ phải có “công văn xin lỗi” người hâm mộ?