The Post: Sự dối trá về “Hồ sơ Lầu Năm Góc” và quyền Tự Do Báo Chí

Cảnh trong phim "The Post".
Cảnh trong phim "The Post".
Cảnh trong phim "The Post".
Lên top