Thế giới đã biết con đường để vượt qua đại dịch COVID-19

Nước Mỹ đã trải qua thảm kịch và nay biết con đường để thoát khỏi đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Lễ tưởng niệm tại Công viên quốc gia National Mall hôm 22.9.2020, với 200.000 lá cờ thể hiện con số nạn nhân của Mỹ chết vì COVID-19. Ảnh: AFP
Nước Mỹ đã trải qua thảm kịch và nay biết con đường để thoát khỏi đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Lễ tưởng niệm tại Công viên quốc gia National Mall hôm 22.9.2020, với 200.000 lá cờ thể hiện con số nạn nhân của Mỹ chết vì COVID-19. Ảnh: AFP
Nước Mỹ đã trải qua thảm kịch và nay biết con đường để thoát khỏi đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Lễ tưởng niệm tại Công viên quốc gia National Mall hôm 22.9.2020, với 200.000 lá cờ thể hiện con số nạn nhân của Mỹ chết vì COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top