Thay Quốc kỳ, thu Quốc ấn - Lịch sử và những thú vị nhân chứng

Bản dập của Ấn “Sắc mệnh chi bảo”. Ảnh: Hải Nguyễn
Bản dập của Ấn “Sắc mệnh chi bảo”. Ảnh: Hải Nguyễn
Bản dập của Ấn “Sắc mệnh chi bảo”. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top