Thấy gì từ những vỏ đạn trên đường phố Rio De Janeiro?

Dù có quy định chặt chẽ, hoạt động kiểm soát súng đạn ở Brazil lại khá lỏng lẻo và việc này góp phần khiến bạo lực nghiêm trọng tăng cao.
Dù có quy định chặt chẽ, hoạt động kiểm soát súng đạn ở Brazil lại khá lỏng lẻo và việc này góp phần khiến bạo lực nghiêm trọng tăng cao.
Dù có quy định chặt chẽ, hoạt động kiểm soát súng đạn ở Brazil lại khá lỏng lẻo và việc này góp phần khiến bạo lực nghiêm trọng tăng cao.
Lên top