Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thấy gì từ những vỏ đạn trên đường phố Rio De Janeiro?

Dù có quy định chặt chẽ, hoạt động kiểm soát súng đạn ở Brazil lại khá lỏng lẻo và việc này góp phần khiến bạo lực nghiêm trọng tăng cao.
Dù có quy định chặt chẽ, hoạt động kiểm soát súng đạn ở Brazil lại khá lỏng lẻo và việc này góp phần khiến bạo lực nghiêm trọng tăng cao.
Dù có quy định chặt chẽ, hoạt động kiểm soát súng đạn ở Brazil lại khá lỏng lẻo và việc này góp phần khiến bạo lực nghiêm trọng tăng cao.
Lên top