Thay đổi tư duy hướng đến ngành công nghiệp nuôi biển

Tham tán Thương mại Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam Arne-Kjetil Lian. Ảnh: Tạ Quang.
Tham tán Thương mại Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam Arne-Kjetil Lian. Ảnh: Tạ Quang.
Tham tán Thương mại Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam Arne-Kjetil Lian. Ảnh: Tạ Quang.
Lên top