“Thất chủng bò ngang” miền nước lợ

“Vái giời” là loài cua đặc biệt ở Hải Phòng. Ảnh: LM.
“Vái giời” là loài cua đặc biệt ở Hải Phòng. Ảnh: LM.
“Vái giời” là loài cua đặc biệt ở Hải Phòng. Ảnh: LM.
Lên top