“Thành phố đáng sống” sau mùa COVID-19

Cầu Rồng trong đêm.
Cầu Rồng trong đêm.
Cầu Rồng trong đêm.
Lên top