Thanh lọc não bộ - tái thiết lập hệ thống tư duy

Bác sĩ William Davis, tác giả cuốn Wheat Belly nhận xét: “Cuốn sách của Perlmutter là một trong những ngoại lệ hiếm có và thú vị: Thông tin của nó cho chúng ta sức mạnh và khai sáng, được trình bày rõ ràng và súc tích”. Ảnh: Medinsights cung cấp
Bác sĩ William Davis, tác giả cuốn Wheat Belly nhận xét: “Cuốn sách của Perlmutter là một trong những ngoại lệ hiếm có và thú vị: Thông tin của nó cho chúng ta sức mạnh và khai sáng, được trình bày rõ ràng và súc tích”. Ảnh: Medinsights cung cấp
Bác sĩ William Davis, tác giả cuốn Wheat Belly nhận xét: “Cuốn sách của Perlmutter là một trong những ngoại lệ hiếm có và thú vị: Thông tin của nó cho chúng ta sức mạnh và khai sáng, được trình bày rõ ràng và súc tích”. Ảnh: Medinsights cung cấp
Lên top