Thanh Lam và “bài ca đi học”

“Người đàn bà hát” không khuyên người trẻ đi học theo kiểu vỗ ngực dạy đời, mà bằng chính những trải nghiệm, trả giá và sự 
khiêm nhường (ẩn sau vẻ kiêu hãnh ở chị): “Nếu ngưng học, có khi tôi cũng nghĩ mình là ai đó ghê gớm lắm...”
“Người đàn bà hát” không khuyên người trẻ đi học theo kiểu vỗ ngực dạy đời, mà bằng chính những trải nghiệm, trả giá và sự khiêm nhường (ẩn sau vẻ kiêu hãnh ở chị): “Nếu ngưng học, có khi tôi cũng nghĩ mình là ai đó ghê gớm lắm...”
“Người đàn bà hát” không khuyên người trẻ đi học theo kiểu vỗ ngực dạy đời, mà bằng chính những trải nghiệm, trả giá và sự khiêm nhường (ẩn sau vẻ kiêu hãnh ở chị): “Nếu ngưng học, có khi tôi cũng nghĩ mình là ai đó ghê gớm lắm...”

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top