Thành cổ ngủ quên trong cỏ

Thành cổ Nhà Hồ còn rất nghèo nàn, đơn điệu. Ảnh: Thanh Hải
Thành cổ Nhà Hồ còn rất nghèo nàn, đơn điệu. Ảnh: Thanh Hải
Thành cổ Nhà Hồ còn rất nghèo nàn, đơn điệu. Ảnh: Thanh Hải
Lên top