Doanh nghiệp thua lỗ ồ ạt phát hành trái phiếu:

Thận trọng với miếng mồi lãi suất cao

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân về việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp 
không như gửi tiết kiệm, bởi chứa nhiều rủi ro do liên quan đến khả năng 
thanh toán của doanh nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ Tài chính khuyến cáo người dân về việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp không như gửi tiết kiệm, bởi chứa nhiều rủi ro do liên quan đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ Tài chính khuyến cáo người dân về việc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp không như gửi tiết kiệm, bởi chứa nhiều rủi ro do liên quan đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top