Thân thương làng nhà sàn Thái Hải

Nghi lễ hát then (ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19).
Nghi lễ hát then (ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19).
Nghi lễ hát then (ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19).
Lên top