Thám sát “Công viên kỷ Jura” ở Đăk Nông

Cửa hang C9 nhìn từ bên trong. Ảnh: Thái Hoàng
Cửa hang C9 nhìn từ bên trong. Ảnh: Thái Hoàng
Cửa hang C9 nhìn từ bên trong. Ảnh: Thái Hoàng
Lên top