Tham nhũng và bảo trợ dưới góc nhìn của Fukuyama

Cuốn “Trật tự chính trị và suy tàn chính trị: Từ cách mạng công nghiệp tới toàn cầu hóa” nằm trong bộ sách “Lịch sử chính trị” của Francis Fukuyama mới được NXB Tri thức phát hành gần đây. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Cuốn “Trật tự chính trị và suy tàn chính trị: Từ cách mạng công nghiệp tới toàn cầu hóa” nằm trong bộ sách “Lịch sử chính trị” của Francis Fukuyama mới được NXB Tri thức phát hành gần đây. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Cuốn “Trật tự chính trị và suy tàn chính trị: Từ cách mạng công nghiệp tới toàn cầu hóa” nằm trong bộ sách “Lịch sử chính trị” của Francis Fukuyama mới được NXB Tri thức phát hành gần đây. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Lên top