Thăm nhà văn Lê Lựu, nhớ về một thời ở đảo

Nhà văn Lê Lựu (giữa), bên phải là tác giả bài viết, bên trái là đạo diễn Lê Đức Tiến. Ảnh chụp đầu năm 2019.
Nhà văn Lê Lựu (giữa), bên phải là tác giả bài viết, bên trái là đạo diễn Lê Đức Tiến. Ảnh chụp đầu năm 2019.
Nhà văn Lê Lựu (giữa), bên phải là tác giả bài viết, bên trái là đạo diễn Lê Đức Tiến. Ảnh chụp đầu năm 2019.
Lên top