Thăm lại Quý Hương nhà Nguyễn

Nguyên miếu (miếu Triệu Tường) - nơi thờ tổ tiên nhà Nguyễn ở Gia Miêu Ngoại Trang. Ảnh tư liệu
Nguyên miếu (miếu Triệu Tường) - nơi thờ tổ tiên nhà Nguyễn ở Gia Miêu Ngoại Trang. Ảnh tư liệu
Nguyên miếu (miếu Triệu Tường) - nơi thờ tổ tiên nhà Nguyễn ở Gia Miêu Ngoại Trang. Ảnh tư liệu
Lên top