Thách thức trong thăm dò khai thác dầu khí và những kiến nghị từ PVN

Điều đáng lo ngại cho sự phát triển của PVN trong khâu tìm kiếm – thăm dò – khai thác đó là nhiều cơ chế, chính sách hiện không còn phù hợp và đang là rào cản cho Tập đoàn. (Ảnh: Năng lượng Việt Nam)
Điều đáng lo ngại cho sự phát triển của PVN trong khâu tìm kiếm – thăm dò – khai thác đó là nhiều cơ chế, chính sách hiện không còn phù hợp và đang là rào cản cho Tập đoàn. (Ảnh: Năng lượng Việt Nam)
Điều đáng lo ngại cho sự phát triển của PVN trong khâu tìm kiếm – thăm dò – khai thác đó là nhiều cơ chế, chính sách hiện không còn phù hợp và đang là rào cản cho Tập đoàn. (Ảnh: Năng lượng Việt Nam)
Lên top