Tên lửa phòng không Việt Nam: Kỷ niệm trận đầu đánh thắng

Tên lửa SA-75 rời bệ phóng.
Tên lửa SA-75 rời bệ phóng.
Tên lửa SA-75 rời bệ phóng.
Lên top