Telesales - nghề chuyên làm phiền, cả ngày nghe chửi

Hối hả, tất bật là cảnh thường thấy tại các công ty môi giới bất động sản qua điện thoại.
Hối hả, tất bật là cảnh thường thấy tại các công ty môi giới bất động sản qua điện thoại.
Hối hả, tất bật là cảnh thường thấy tại các công ty môi giới bất động sản qua điện thoại.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top