Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Techfest: Doanh nghiệp nông nghiệp tìm kiếm cơ hội phát triển

Thu hoạch lúa bằng máy tại tỉnh Thái Bình (Nghĩa Trần).
Thu hoạch lúa bằng máy tại tỉnh Thái Bình (Nghĩa Trần).