Tê giác - loài kỳ lân của cổ văn hóa sử phương Đông

Chiếc quang đựng rượu hình tê giác thời Tây Chu.
Chiếc quang đựng rượu hình tê giác thời Tây Chu.
Chiếc quang đựng rượu hình tê giác thời Tây Chu.
Lên top