Tây Nguyên, nỗi nhớ làng rừng

Âm vang Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Hưng
Âm vang Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Hưng
Âm vang Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Hưng
Lên top