Tây Nguyên mùa say đắm lòng người

Bát ngát cánh đồng chè ở Biển Hồ Chè (Gia Lai). Ảnh: Thái Hoàng
Bát ngát cánh đồng chè ở Biển Hồ Chè (Gia Lai). Ảnh: Thái Hoàng
Bát ngát cánh đồng chè ở Biển Hồ Chè (Gia Lai). Ảnh: Thái Hoàng
Lên top