Tay chiêu, tại sao?

Ngày 13.8 hàng năm được coi là ngày của những người thuận tay trái (Left-Handers Day).
Ngày 13.8 hàng năm được coi là ngày của những người thuận tay trái (Left-Handers Day).
Ngày 13.8 hàng năm được coi là ngày của những người thuận tay trái (Left-Handers Day).
Lên top