Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”:

Tạo động lực để CNVCLĐ phát huy tính sáng tạo

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị phát động hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel và Lễ ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình. Ảnh: Cường Ngô
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị phát động hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel và Lễ ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình. Ảnh: Cường Ngô
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị phát động hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel và Lễ ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình. Ảnh: Cường Ngô
Lên top