Tạo cơ chế thúc đẩy sáng tạo trong cộng đồng người làm khoa học

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Khoa học
và Công nghệ. Ảnh H.Tuấn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh H.Tuấn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng Bằng khen cho tập thể Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh H.Tuấn
Lên top