Tang thương miền Trung: "Nước mắt làm sao so bề bề nước lũ"

Người dân đứng chờ cứu trợ.
Người dân đứng chờ cứu trợ.
Người dân đứng chờ cứu trợ.
Lên top