Tản mạn về Văn hóa ẩm thực Đông Phương

Theo sử sách, các tú tài cổ đại Trung Quốc cứ mỗi lần đi thi thường ăn nhiều loại thức ăn là hồ đào. Vào trường thi cần động não căng thẳng, nhớ lại tức thời, thể hiện tài ứng đối... ăn hồ đào đã giúp cho các nhà tú tài đầu óc sáng suốt, minh mẫn, kinh sách tái hiện mạch lạc, rạch ròi.
Theo sử sách, các tú tài cổ đại Trung Quốc cứ mỗi lần đi thi thường ăn nhiều loại thức ăn là hồ đào. Vào trường thi cần động não căng thẳng, nhớ lại tức thời, thể hiện tài ứng đối... ăn hồ đào đã giúp cho các nhà tú tài đầu óc sáng suốt, minh mẫn, kinh sách tái hiện mạch lạc, rạch ròi.
Theo sử sách, các tú tài cổ đại Trung Quốc cứ mỗi lần đi thi thường ăn nhiều loại thức ăn là hồ đào. Vào trường thi cần động não căng thẳng, nhớ lại tức thời, thể hiện tài ứng đối... ăn hồ đào đã giúp cho các nhà tú tài đầu óc sáng suốt, minh mẫn, kinh sách tái hiện mạch lạc, rạch ròi.
Lên top