Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tản mạn về những thói tật chính trường

Nước nào cũng đều phê phán nạn tham nhũng và những thói tật chính trường nước họ (ảnh minh họa)
Nước nào cũng đều phê phán nạn tham nhũng và những thói tật chính trường nước họ (ảnh minh họa)